przejdź do treści
Zmień rozmiar tekstu:

 

Prelekcja dr A ZiolkowskaW dniu 25 marca 2017 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyło się II seminarium dydaktyczne „«Pamięć i edukacja». Teki edukacyjne „Obozy pracy przymusowej dla Żydów w Wielkopolsce w latach 1941‒1943”. W spotkaniu udział wzięli nauczyciele uczący w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych woj. wielkopolskiego. Celem spotkania była popularyzacja wiedzy o okupacji niemieckiej w Wielkopolsce, położeniu ludności żydowskiej w tzw. Kraju Warty oraz funkcjonowaniu gett i obozów pracy przymusowej dla Żydów w Wielkopolsce. W naszym zamyśle spotkanie miało być także inspiracją w opracowaniu autorskiego wątku w przedmiotach takich jak: historia, wiedza o społeczeństwie, język polski, etyka.

Program obejmował następujące wystąpienia:

  • dr Anna Ziółkowska, „Polityka okupanta niemieckiego wobec ludności żydowskiej w tzw. Kraju Warty;
  • Bartłomiej Grzanka, Getta w prowincjonalne Kraju Warty;
  • Jacek Nawrocik ‒ Obozy pracy przymusowej dla Żydów w Wielkopolsce w latach 1941‒1943 – zarys historyczny;
  • Renata Wełniak, Teki edukacyjne „Obozy pracy przymusowej dla Żydów w Wielkopolsce” ‒ materiały dydaktyczne dla nauczycieli;
  • Michał Maćkowiak, Jacek Nawrocik „Pokolenia naznaczone wojną”. Archiwum Historii Mówionej – nagrania „Świadków czasu” jako źródło edukacji historycznej”;
  • dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska, Problematyka obozów pracy przymusowej dla Żydów w Wielkopolsce w nowym programie nauczania – uwagi metodyczne (Instytut Historii UAM);

Część warsztatową poprowadziły:

  • Beata Buchwald ‒ Koncepcja metodyczna scenariusza lekcji „Jestem wolny, kiedy nie muszę, jestem wolny, kiedy mogę”;
  • Roma Szymańska ‒ Koncepcja metodyczna scenariusza lekcji „Tragiczne skutki propagandy i manipulacji językowej na podstawie źródeł historycznych dotyczących obozów pracy przymusowej dla Żydów”;
  • Anna Ciesielska ‒ Koncepcja metodyczna scenariusza lekcji „Od bolesnych faktów do poruszającego tekstu kultury”.

W trakcie spotkania odbyła się promocja II tomu wydawnictwa multimedialnego „Obozy pracy przymusowej dla Żydów w Wielkopolsce” z cyklu „Z Archiwum Muzeów w Chełmnie nad Nerem i w Żabikowie”. Organizatorami spotkania było Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie oraz jego Oddział Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem i Instytut Historii

KONTAKT »

ul. Niezłomnych 2, 62-031 Luboń

tel: +48 61 813-06-81

muzeum@zabikowo.eu

Otwarte: 

wtorek-piątek:       9.00 – 15.00
sobota-niedziela: 10.00 – 14.00
poniedziałek:        nieczynne

WSTĘP DO MUZEUM
BEZPŁATNY

Idż do strony Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem