przejdź do treści
Zmień rozmiar tekstu:

 

Seminarium dydaktyczne - Pamięć i edukacja-01W dniu 19 marca 2016 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyło się seminarium dydaktyczne „«Pamięć i edukacja». Teki edukacyjne „Niemiecki obóz zagłady Kulmhof”. W spotkaniu udział wzięli nauczyciele uczący w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych woj. wielkopolskiego. Celem spotkania była popularyzacja wiedzy o okupacji niemieckiej w Wielkopolsce,położeniu ludności żydowskiej w tzw. Kraju Warty oraz funkcjonowaniem pierwszego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. W naszym zamyśle spotkanie miało być także inspiracją wopracowaniu autorskiego wątku w przedmiotach takich jak: historia, wiedza o społeczeństwie, historia i dziedzictwo epok, język polski, etyka. Szczególnym walorem tego spotkania jest poznanie zasobów archiwalnych Muzeum byłego niemieckiego obozu zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem. Spotkanie otworzyły dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska, Z-ca Dyrektora Instytutu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i dr Anna Ziółkowska, Dyrektor Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie oraz, które powitały zebranych gości i zaprezentowały najważniejsze aspekty działalności prowadzonej w miejscach pamięci w Chełmnie nad Nerem i w Żabikowie oraz współpracę pomiędzy Instytutem Historii UAM w Poznaniu i Muzeum w Żabikowie. Następnie Renata Wełniak, kustosz Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie omówiła koncepcję i realizację opublikowanych materiałów dydaktycznych „Niemiecki obóz zagłady Kulmhof”.

Program obejmował następujące wystąpienia:

 

dr Piotr Wąsowicz ‒ Niemiecki obóz zagłady Kulmhof – zarys historii;

 

 

dr hab. Danuta Konieczka-Śliwińska ‒ Projektowanie i realizacja zajęć szkolnych z wykorzystaniem materiału źródłowego na temat obozu zagłady Kulmhof;

 

 

Jacek Nawrocik ‒ „Pokolenia naznaczone wojną”. Archiwum Historii Mówionej–nagrania „Świadków czasu” jako źródło edukacji historycznej”;

 

 

Bartłomiej Grzanka ‒ Zbiory archiwalne i archeologicznych Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem w edukacji historycznej.

 

Część warsztatową poprowadziły:

Beata Buchwald – Koncepcja metodyczna scenariusza lekcji „Holocaust przestrogą przed skrajnym nacjonalizmem – świadkowie wydarzeń o obozie zagłady Kulmhof

Roma Szymańska – Koncepcja metodyczna scenariusza lekcji „«Lasem jedzie transport wołań…» ‒ zagłada ludności żydowskiej na podstawie tekstu literackiego i tekstów źródłowych”

Anna Janikowska – Koncepcja metodyczna scenariusza lekcji „Ostateczne rozwiązanie w Kraju Warty ‒ polityka III Rzeszy wobec narodu żydowskiego na przykładzie losów więźniów obozu Kulmhof”

Sylwia Pokrywczyńska – Koncepcja metodyczna scenariusza lekcji „Prawa człowieka i prawa dziecka w świetle Holocaustu”

W trakcie spotkania odbyła się promocja I tomu wydawnictwa multimedialnego „Niemiecki obóz zagłady Kulmhof” z cyklu „Z Archiwum Muzeów w Chełmnie nad Nerem i w Żabikowie”. Organizatorami spotkania było Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie oraz jego Oddział Muzeum byłego niemieckiego Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem i Instytut Historii UAM w Poznaniu. Pomysłodawcy spotkania dziękują wszystkim prelegentom oraz uczestnikom za udział i wyrażają chęć organizacji corocznych seminariów tematycznych. 

 

KONTAKT »

ul. Niezłomnych 2, 62-030 Luboń

tel: +48 61 813-06-81

muzeum@zabikowo.eu

Otwarte: 

wtorek-piątek:       9.00 – 15.00
sobota-niedziela: 10.00 – 14.00
poniedziałek:        nieczynne

Zobacz więcej »

WSTĘP DO MUZEUM
BEZPŁATNY

Idż do strony Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem