przejdź do treści
Zmień rozmiar tekstu:

 

Na Sołaczu otwarto Skwer im. Czesława JanickiegoW dniu 12 czerwca br. uroczyście otwarto Skwer im. Czesława Janickiego. Znajduje się on w Poznaniu pomiędzy ulicami Nad Wierzbakiem i aleją Wielkopolską, w pobliżu Parku Sołackiego. Uroczystość zorganizowana została w dzień 30. rocznicy powołania pierwszego niekomunistycznego rządu Tadeusza Mazowieckiego, w którego składzie w latach 1989‒1990 zasiadał prof. Czesław Janicki jako wicepremier oraz minister rolnictwa i gospodarki żywnościowej.

Uchwałę o nadaniu skweru imieniem Czesława Janickiego podjęła Rada Miasta Poznania w dniu 28 maja br.

Profesor Czesław Janicki urodził się w 19 lipca 1926 r. Korytnicy. Podczas okupacji niemieckiej skierowany został do pracy jako robotnik przymusowy w Gądkach koło Poznania. W dniu 10 października 1944 r. został aresztowany i osadzony w siedzibie gestapo w byłym Domu Żołnierza. Następnie przewieziono go do obozu karno-śledczego w Żabikowie, gdzie przebywał do początku listopada 1944 r.

Tablica prof JanickiPo wojnie ukończył Szkołę Rolniczą w Bojanowie. Był nauczycielem w Szkole Rolniczej w Psarach. Następnie pracował w Liceum Rolniczym w Wolsztynie oraz w Technikum Rolniczym w Koźminie Wielkopolskim. Zaangażowany w działalność w Polskim Stronnictwie Ludowym. Był absolwentem Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie oraz Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu. W 1967 r. uzyskał stopień naukowy doktora. Od 1 września 1969 r. pracował w Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu, a w 1973 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego. W latach 1979‒1984 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Zootechnicznego Akademii Rolniczej w Poznaniu. Z kolei w 1987 r. otrzymał tytuł profesora nauk rolniczych.

W pamięci pracowników Muzeum Pan Profesor pozostał jako osoba pogodna, pełna życzliwości i zaangażowana w opiekę nad miejscem pamięci w Żabikowie. W latach 2009‒2012 Profesor był członkiem Rady Muzeum działającej przy Muzeum Martyrologicznym w Żabikowie.

KONTAKT »

ul. Niezłomnych 2, 62-030 Luboń

tel: +48 61 813-06-81

muzeum@zabikowo.eu

Otwarte: 

wtorek-piątek:       9.00 – 15.00
sobota-niedziela: 10.00 – 14.00
poniedziałek:        nieczynne

Zobacz więcej »

WSTĘP DO MUZEUM
BEZPŁATNY

Idż do strony Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem