przejdź do treści
Zmień rozmiar tekstu:

Grupa pracowników firmy GlaxoSmithKline z Poznania, 12 listopada br. w ramach wolontariatu pracowniczego wzięła udział w pracach porządkowych na terenie naszego Muzeum. Praca wolontariuszy została zorganizowania we współpracy ze Stowarzyszeniem „Jeden Świat” SCI Poland, tym samym, które współorganizuje z naszą placówką corocznie latem Workcampy.

Zmień rozmiar tekstu:

Tablica upamiętniająca duchownych osadzonych w Żabikowie

11 sierpnia br. na terenie byłego obozu karno-śledczego postawiony został kamień z tablicą upamiętniającą duchownych osadzonych w obozie żabikowskim. Inicjatorem postawienia kamienia byli parafianie oraz kapłani parafii p.w. św. Barbary w Luboniu.

Zmień rozmiar tekstu:

Poświęcenie pomnika ku czci duchownych osadzonych w Żabikowie2 października br., na terenie byłego niemieckiego obozu karno-śledczego w Żabikowie, uroczyście odsłonięto pomnik ku czci duchownych osadzonych podczas okupacji hitlerowskiej w Żabikowie. Na uroczystość, której przewodniczył ksiądz biskup Zdzisław Fortuniak, przybyli burmistrz Lubonia Dariusz Szmyt i przewodniczący Rady Miasta Ryszard Olszewski.

Zmień rozmiar tekstu:

WORKCAMP 2010

W dniach od 26 lipca do 9 sierpnia br. na terenie obozu karno-śledczego w Żabikowie odbył się międzynarodowy obóz wolontariacki Workcamp 2010, zorganizowany przez Stowarzyszenie „Jeden Świat” Service Civil International Poland oraz Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie.

Zmień rozmiar tekstu:

Dzień Wszystkich Świętych w Żabikowie

1 listopada to dzień pełen zadumy i refleksji. To dzień wspominania tych, którzy choć odeszli, na zawsze pozostaną dla nas bliscy. Tego dnia szczególnie wraca pamięć o tych, którzy zginęli w obozie w Żabikowie, miejscu cierpienia tysięcy ludzi.

Zmień rozmiar tekstu:

Projekt artystyczny uczniów liceum plastycznego

Od kilku lat nasze Muzeum współpracuje z Liceum Plastycznym im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu. Dotychczas uczniowie tego liceum prezentowali gipsowe projekty medali oraz grafiki wykonane różną techniką, związane z tematyką obozową.

Zmień rozmiar tekstu:

Pamiątki po ks. Władysławie Wojtasiku (1886−1942)We wrześniu Muzeum pozyskało cenny dar 26 pamiątek związanych z osobą ks. Władysława Wojtasika, zamordowanego w obozie koncentracyjnym Dachau. Ks. Władysław Wojtasik urodził się 30 marca 1886 r. w Częstochowie. Święcenia kapłańskie otrzymał 9 października 1919 r. W latach 1923–1933 był proboszczem w parafii NMP Wspomożenia Wiernych w Gomunicach w powiecie radomszczańskim.

Zmień rozmiar tekstu:

Uroczystość ku czci gen. Henryka Kowalówki

W dniu 2 czerwca 2010 r. na terenie byłego hitlerowskiego obozu karno-śledczego, odbyła się uroczystość z okazji 66. rocznicy rozstrzelania w obozie w Żabikowie gen. Henryka Kowalówki, komendanta Okręgu Poznań Armii Krajowej, zorganizowana przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Poznań.

Zmień rozmiar tekstu:

Uroczystość upamiętniająca wybuch II wojny światowej1 września 2010 roku na terenie byłego obozu karno-śledczego w Żabikowie odbyła się uroczystość upamiętniająca 71. rocznicę wybuchu II wojny światowej. W uroczystości wzięli udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjum.

Zmień rozmiar tekstu:
Kontakty ze studentami hebraistyki
Zebrane przez nasze Muzeum macewy z dawnego cmentarza żydowskiego w Poznaniu, wzbudziły duże zainteresowanie studentów hebraistyki z Katedry Studiów Azjatyckich Wydziału Neofilologii UAM.

Zmień rozmiar tekstu:

66. rocznica rozstrzelania działaczy PPR

13 sierpnia br. działacze poznańskich środowisk lewicowych oraz członkowie Sojuszu Lewicy Demokratycznej z powiatu poznańskiego uczcili pamięć 11 działaczy Polskiej Partii Robotniczej, rozstrzelanych 13 sierpnia 1944 r. na terenie obozu karno-śledczego w Żabikowie.

Zmień rozmiar tekstu:
Wycieczki młodzieży gimnazjalnej
W maju w naszym Muzeum, w ramach zajęć edukacyjnych dla młodzieży, odbyły się spotkania z uczniami lubońskich gimnazjów, podczas których przeprowadziliśmy lekcje muzealne dotyczące okupacji hitlerowskiej w Wielkopolsce oraz historii obozu hitlerowskiego w Żabikowie. Lekcje połączone były ze zwiedzaniem naszego Muzeum.

KONTAKT »

ul. Niezłomnych 2, 62-030 Luboń

tel: +48 61 813-06-81

muzeum@zabikowo.eu

Otwarte: 

wtorek-piątek:       9.00 – 15.00
sobota-niedziela: 10.00 – 14.00
poniedziałek:        nieczynne

Zobacz więcej »

WSTĘP DO MUZEUM
BEZPŁATNY

Idż do strony Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem