przejdź do treści
Zmień rozmiar tekstu:

66. rocznica rozstrzelania działaczy PPR

13 sierpnia br. działacze poznańskich środowisk lewicowych oraz członkowie Sojuszu Lewicy Demokratycznej z powiatu poznańskiego uczcili pamięć 11 działaczy Polskiej Partii Robotniczej, rozstrzelanych 13 sierpnia 1944 r. na terenie obozu karno-śledczego w Żabikowie.

Zmień rozmiar tekstu:
Kontakty ze studentami hebraistyki
Zebrane przez nasze Muzeum macewy z dawnego cmentarza żydowskiego w Poznaniu, wzbudziły duże zainteresowanie studentów hebraistyki z Katedry Studiów Azjatyckich Wydziału Neofilologii UAM.

Zmień rozmiar tekstu:

Tablica upamiętniająca duchownych osadzonych w Żabikowie

11 sierpnia br. na terenie byłego obozu karno-śledczego postawiony został kamień z tablicą upamiętniającą duchownych osadzonych w obozie żabikowskim. Inicjatorem postawienia kamienia byli parafianie oraz kapłani parafii p.w. św. Barbary w Luboniu.

Zmień rozmiar tekstu:
Wycieczki młodzieży gimnazjalnej
W maju w naszym Muzeum, w ramach zajęć edukacyjnych dla młodzieży, odbyły się spotkania z uczniami lubońskich gimnazjów, podczas których przeprowadziliśmy lekcje muzealne dotyczące okupacji hitlerowskiej w Wielkopolsce oraz historii obozu hitlerowskiego w Żabikowie. Lekcje połączone były ze zwiedzaniem naszego Muzeum.

Zmień rozmiar tekstu:

WORKCAMP 2010

W dniach od 26 lipca do 9 sierpnia br. na terenie obozu karno-śledczego w Żabikowie odbył się międzynarodowy obóz wolontariacki Workcamp 2010, zorganizowany przez Stowarzyszenie „Jeden Świat” Service Civil International Poland oraz Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie.

Zmień rozmiar tekstu:

Tydzień po wizycie przewodniczącego parlamentu Hesji Norberta Kartmanna, 21 maja 2010 roku, nasze Muzeum odwiedziła sekretarz stanu do spraw europejskich w heskim Ministerstwie Sprawiedliwości Integracji i Spraw Europejskich Nicola Beer, a także jej współpracownica Meike Schmidt. Obie Panie zapoznały się bliżej z historią niemieckiego obozu w Żabikowie, a także z planami rozwoju naszego Muzeum. 

Zmień rozmiar tekstu:

Projekt artystyczny uczniów liceum plastycznego

Od kilku lat nasze Muzeum współpracuje z Liceum Plastycznym im. Piotra Potworowskiego w Poznaniu. Dotychczas uczniowie tego liceum prezentowali gipsowe projekty medali oraz grafiki wykonane różną techniką, związane z tematyką obozową.

Zmień rozmiar tekstu:

14 maja 2010 roku Muzeum odwiedził przewodniczący parlamentu krajowego Hesji Norbert Kartmann, któremu towarzyszył przewodniczący Sejmiku Samorządowego Województwa Wielkopolskiego Lech Dymarski. Niemiecki kraj związkowy Hesja jest regionem partnerskim Wielkopolski. Była to druga wizyta Pana Kartmanna w naszym Muzeum. Poprzednia wizyta odbyła się w 2005 roku i jej efektem było przyznanie Muzeum środków finansowych przez parlament Hesji, które przeznaczono na zagospodarowanie terenu wokół Muzeum. Obecna wizyta Pana Norberta Kartmanna była okazją do osobistego podziękowania za wsparcie ze strony parlamentu Hesji, a także przedstawienia prac związanych z rozwojem Muzeum i planami na przyszłość. Wizyta przebiegała w serdecznej atmosferze, dając nadzieje na podtrzymywanie kontaktów i rozwijanie ich na różnych płaszczyznach.

Zmień rozmiar tekstu:

Uroczystość ku czci gen. Henryka Kowalówki

W dniu 2 czerwca 2010 r. na terenie byłego hitlerowskiego obozu karno-śledczego, odbyła się uroczystość z okazji 66. rocznicy rozstrzelania w obozie w Żabikowie gen. Henryka Kowalówki, komendanta Okręgu Poznań Armii Krajowej, zorganizowana przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Poznań.

Zmień rozmiar tekstu:

Spotkania muzealneWrzesień był miesiącem wielu ważnych spotkań, w których wzięli udział przedstawiciele Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie. W dniach 3?5 września br., w Państwowym Muzeum Stutthof w Sztutowie, odbyło się spotkanie przedstawicieli muzeów martyrologicznych z całej Polski, pt. „Forum Pamięci. I Seminarium polskich muzeów martyrologicznych”. W czasie spotkania dyrektor Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie dr Anna Ziółkowska przedstawiła działalność naszego muzeum w zakresie edukacji i upamiętnienia.

KONTAKT »

ul. Niezłomnych 2, 62-031 Luboń

tel: +48 61 813-06-81

muzeum@zabikowo.eu

Otwarte: 

wtorek-piątek:       9.00 – 15.00
sobota-niedziela: 10.00 – 14.00
poniedziałek:        nieczynne

WSTĘP DO MUZEUM
BEZPŁATNY

Idż do strony Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem