przejdź do treści
Zmień rozmiar tekstu:

Projekty edukacyjne

Agresja na PolskęOd Zbąszynia do Chełmna nad Nerem

Program edukacyjny realizowany od roku 2004 przez Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie – dokumentuje i upowszechnia historię takich wydarzeń, jak:

  • wypędzenie polskich Żydów z Niemiec w roku 1938;
  • noc kryształowa – z 9 na 10 listopada 1938 r. Zbrodnicza i spektakularna dyskryminacja Żydów w Niemczech;
  • agresja hitlerowska na Polskę;
  • obozy koncentracyjne i więzienia. Fort VII w Poznaniu;
  • getta i obozy pracy przymusowej dla Żydów w Wielkopolsce;
  • budowa trasy obecnej autostrady A2 od Frankfurtu nad Odrą do Poznania;
  • obóz zagłady w Chełmnie nad Nerem i inne miejsca zagłady.

Program edukacyjny jest realizowany we współpracy z burmistrzem miasta Zbąszynia, Departamentem Kultury i Sztuki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Kuratorium Oświaty i Muzeum Okręgowym w Koninie. Dzień Pamięci tradycyjnie obchodzony jest w Zbąszyniu, jako że w październiku 1938 r. w tym mieście okazano humanitarną pomoc około 5000 Żydom, wygnanym z Trzeciej Rzeszy. Wydarzenie to, zwane „Preludium zagłady”, i upamiętniane jest w ramach naszego projektu Od Zbąszynia doChełmna nad Nerem.

więcej zdjęć »

Warsztaty historyczno-artystyczne

Warsztaty „Człowiek w drodze”. Cykl trzech spotkań adresowanych do uczniów klas szóstych szkół podstawowych, corocznie zorganizowanych w ramach obchodów rocznicy likwidacji i ewakuacji obozu karno-śledczego w Żabikowie. Zajęcia składają się z dwóch modułów: historycznego i artystycznego. W ramach pierwszej części obejmującej m.in. oprowadzanie po wystawie historycznej, która ma na celu zapoznanie uczestników warsztatów z historią obozu w Żabikowie, losami społeczności więźniarskiej oraz ostatnimi chwilami funkcjonowania więzienia gestapo, tzn. likwidacją i ewakuacją. Po module historycznym uczestnicy w grupach wykonają trzy wielkoformatowe prace malarskie na tkaninach farbami akrylowymi. Termin: styczeń 2017 r. Zajęcia prowadzą pracownicy merytoryczni Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie. Współautorką i prowadzącą moduł artystyczny jest Magdalenia Kozicka, artystka plastyk.

Warsztaty „Prawo do wolności”. Warsztaty trzydniowe adresowane do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, organizowane w kolejną  rocznicę zakończenia II wojny światowej. W ramach warsztatów przeprowadzona zostanie lekcja muzealna mająca na celu ukazanie postaw, zachowań i czynników zagrażających i ograniczających wolność człowieka. W części artystycznej uczestnicy  zajęć wykonywać będą pracę plastyczną techniką kaligramu odnoszącą się do hasła „Wolność”. Termin: maj 2017 r. Zajęcia prowadzą pracownicy merytoryczni Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie. Współautorką i prowadzącą moduł artystyczny jest Magdalenia Kozicka, artystka plastyk.

Warsztaty „Ocalić od zapomnienia” Jednodniowe warsztaty skierowane do grupy senioralnej. Program zajęć zakłada zwiedzanie sal ekspozycyjnych oraz projekcję filmową. Propozycja warsztatów skierowana jest do seniorów, w związku z tym chcielibyśmy ich nakłonić do indywidualnych wspomnień: o rodzinie, o czasach okupacji niemieckiej w Wielkopolsce. Powstałe prace plastyczne stanowiły będą album wspomnień malarskich o bliskich; ilustrując ich historie, wydarzenia i przeżycia. Każda osoba wykona indywidualną pracę farbami akrylowymi na podobraziu. Termin: maj 2017 r.

Warsztaty „Kadr z moich  wspomnień z okresu okupacji”. Jednodniowe warsztaty skierowane do grupy senioralnej. Termin: październik 2017 r. 

więcej zdjęć »

Workcamp

Mlodzież przy pracy wykopaliskowej

Młodzieżowe obozy wolontariackie zwane Workcamp, to dla wielu młodych ludzi okazja do tego, by nie tylko mieć własny udział w pracy dla pokoju na świecie, ale także poznać miejsca wcześniej nieznane i ludzi z zupełnie innych środowisk. Dwutygodniowe obozy, podczas których młodzi ludzie z całego świata angażują się w lokalne przedsięwzięcia, są dla nich także indywidualnym spełnieniem swoich pragnień i celów oraz okazją do poszerzenia swojej wiedzy o świecie i możliwością otwarcia się na to, co dotychczas było nieznane. Do Żabikowa na Workcampy, które są organizowane zawsze na przełomie lipca i sierpnia, przybywali młodzi ludzie z Polski, Czech, Niemiec, Belgii, Włoch, Wielkiej Brytanii, Szwecji, Kazachstanu, Finlandii, Rosji, Francji, Kosowa, Meksyku, Ukrainy, Irlandii i Hiszpanii. Podczas pierwszych trzech Workcampów młodzi ludzie oczyszczali macewy pochodzące z dawnego poznańskiego cmentarza żydowskiego. W latach 2009?2010 praca wolontariuszy skupiła się na wykopaliskach prowadzonych na terenie byłego obozu żabikowskiego, dzięki czemu odsłonięto fragmenty zabudowań obozowych i przedmioty z czasów, gdy teren ten był miejscem męczeństwa tysięcy ludzi. Uczestnicy Workcampów mogli poznać bliżej okupacyjną historię Wielkopolski zwiedzając miejsca pamięci, jak np. Fort VII w Poznaniu i Chełmno nad Nerem. Integracja jako główny cel organizowanych Workcampów została osiągnięta także dzięki wspólnemu zwiedzaniu Lubonia, Poznania.

więcej zdjęć »

Impotence problems in recent times can impact where to buy cialis instant people as small as inside their twenties in some cases need Cialis to cure their lovemaking incapacity.

You ought not generic levitra eat way too much, concentrate on most of their weight and work out, and after that, most likely, the certain time and energy to muster and erection probably need just about any drugs.

It's not necessarily cheap levitra online potential to determine regardless if these events are generally related straight to the particular PDE5 inhibitors, along with other diseases or simply medications, along with other issues, or even to a combination of reasons.

Spilehole buy ventolin narrowing causes shortness involving air, wheezing, cough, and congestion.

If you want to buy Levitra, it's not possible cheap levitra an issue.

Shop at room heat range away from light plus online cialis moisture content.

Properly buy generic cialis this system introduced terminated or no extended required.

You should not order zithromax use sunlight lamps or sun tanning beds or perhaps booths.

At the same time order zithromax inform your prescriber and also health care expert if you are an00 typical user of beverages with caffeine as well as alcohol, in the event you smoking, or the use of illegal medications.

In the event you experience associated with generic levitra nausea, feeling giddy, heart problems or hand pain upon ritual of sexual practice after getting this medicine, it is best to control yourself from further action and call a medical professional or health professional asap.

Consult zithromax price your overall health care professional before stopping or possibly starting many medications.

 

KONTAKT »

ul. Niezłomnych 2, 62-030 Luboń

tel: +48 61 813-06-81

muzeum@zabikowo.eu

Otwarte: 

wtorek-piątek:       9.00 – 15.00
sobota-niedziela: 10.00 – 14.00
poniedziałek:        nieczynne

Zobacz więcej »

WSTĘP DO MUZEUM
BEZPŁATNY

Idż do strony Obozu Zagłady Kulmhof w Chełmnie nad Nerem