Pogrzeb ofiar


Pogrzeb więźniów obozu w Żabikowie – zamordowanych w dniu jego likwidacji – odbył się 8 kwietnia 1945 r. Uroczystość, na którą przybyli licznie mieszkańcy Poznania i okolic, rozpoczęła się na terenie byłego obozu karno-śledczego. Kondukt żałobny ruszył następnie ulicą Kotowo oraz Głogowską w kierunku obecnego placu Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie pochowano ciała pomordowanych. Uroczystość pogrzebową celebrował biskup pomocniczy ks. Walenty Dymek. Jesienią 1945 r. ciała pomordowanych więźniów obozu żabikowskiego przeniesiono na poznańską Cytadelę.

Wyjście pochodu żałobnego z obozu. Fot. Eugeniusz Kitzmann, 1945 r. Ze zbiorów Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie

Przemarsz przez ul. Kotowo. Fot. Eugeniusz Kitzmann, 1945 r. Ze zbiorów Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie

Tłumy na trasie przemarszu ul. Głogowską. Fot. Eugeniusz Kitzmann, 1945 r. Ze zbiorów Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie

Uroczystości żałobne przed kościołem Matki Boskiej Bolesnej na Łazarzu. Fot. Eugeniusz Kitzmann, 1945 r. Ze zbiorów Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie

Pochód żałobny na moście Dworcowym. W tle widoczna Wieża Górnośląska na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Fot. Eugeniusz Kitzmann, 1945 r. Ze zbiorów Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie

Pochód żałobny na moście Dworcowym – kolejne ujęcia. Fot. Eugeniusz Kitzmann, 1945 r. Ze zbiorów Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie

Egzekwie żałobne odprawiane przez biskupa Walentego Dymka na Cmentarzu Bohaterów (obecnie plac im. Adama Mickiewicza). Fot. Eugeniusz Kitzmann, 1945 r. Ze zbiorów Muzeum Martyrologicznego w Żabikowie

Mogiła zbiorowa na poznańskiej Cytadeli w której w październiku 1945 r. pochowano więźniów obozu w Żabikowie, zamordowanych w dniu likwidacji obozu 19 stycznia 1945 r. Fot. Jacek Nawrocik, 2015 r.


© 2023 Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie. All Rights Reserved.