WYSTAWA ONLINE
Kontakt ze światem

Wstęp

Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie od początku istnienia, tj. od 1979 r. gromadzi w swoich zbiorach muzealia dokumentujące losy Wielkopolan, więzionych podczas okupacji niemieckiej w obozie karno-śledczym w Żabikowie. Wśród zgromadzonych archiwaliów bardzo ważne miejsce zajmuje korespondencja obozowa, obejmująca wiadomości wysłane do rodzin przez więźniów obozu w Żabikowie, jak i listy przesłane z innych niemieckich miejsc osadzenia, takich jak: obóz w Forcie VII, więzienie przy ul. Młyńskiej w Poznaniu, więzienia we Wronkach i Rawiczu, a także obozów koncentracyjnych: Auschwitz-Birkenau, Gross-Rosen, Dachau, Ravensbrück, Mauthausen-Gusen oraz Buchenwald. Tę kolekcję wzbogaca zbiór korespondencji polskich jeńców wojennych, internowanych w obozach podległych Wehrmachtowi, znajdujących się na terenie Trzeciej Rzeszy.

W zbiorze korespondencji obozowej, która znajduje się w zasobach Muzeum, niezwykłą wartość posiadają wiadomości przesłane od rodzin do osób osadzonych w Żabikowie. Niestety wśród zachowanych archiwaliów są one nieliczne, m.in. z tego powodu, że więźniom nie wolno było gromadzić listów od krewnych.

Pozyskana przez Muzeum korespondencja obozowa stanowi przede wszystkim cenne źródło informacji o więźniu. Dzięki wiadomościom, chociaż ograniczonym przez cenzurę, przekazywanym przez osadzonego możemy poznać jego losy, związane zarówno z osadzeniem w Żabikowie, jak i deportacją do obozów koncentracyjnych. Zbiór korespondencji obozowej znajdującej się w zasobach Muzeum jest także pomocnym narzędziem w pracy edukacyjnej z młodzieżą szkolną, pozwalającym przybliżyć jej tragedie Polaków podczas II wojny światowej.

karty poczrowe

© 2023 Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie. All Rights Reserved.